ANALYTICS

Identifikujte rizika a příležitosti spojené s organizací pomocí intuitivního analytického panelu. Získejte přístup k nástrojům pro analýzu dat, identifikaci hlavních příčin a vytváření sestav a plánování.

Řešení Analytics společnosti HumanConcepts obsahuje snadno ovladatelný panel pro analytické výkaznictví, který zobrazuje výkonným pracovníkům a zaměstnancům útvaru lidských zdrojů užitečné informace o aktuálním stavu organizace. Řešení Analytics doplňuje produkty OrgPlus Enterprise a Transition Manager, graficky znázorňuje souhrnné informace z oblasti lidských zdrojů a podporuje procházení hierarchie až ke konkrétním datům pro analýzu a rozhodování na základě faktů.

Toto řešení vytváří statistická data a nabízí přesné podrobnosti o organizaci kdykoli a kdekoli to budete potřebovat. Analytics usnadňuje monitorování stavu organizace. Můžete vytvořit srovnávací testy a rychle určit, analyzovat a řešit stavy, které neodpovídají stanoveným hodnotám. Zjistit hlavní příčiny problémů a řešit je efektivně. Monitorovat zprávy pro povinné výkaznictví a sledovat shodu se zákony a předpisy.

 
 

Whenever we choose to view or publish org charts, we can now do so with additional metrics and KPIs that transform our HR data into actionable information for management.
Clint Nolen
Manager of HR Systems & Analytics
at Hunt
With Transition Manager, our organization achieved target staff reductions quickly, efficiently and with full compliance.
Tiffany Schildge
Manager, Talent Services
at American Airlines
American Airlines
The implementation of OrgPlus Enterprise is having a huge impact across the Quintiles organization.
Ryan Kandel
Associate Director, HRIS
at Quintiles
Quintiles
OrgPlus Enterprise allows us to view the entire organization, analyze workforce metrics, and understand what we need to do to make the organization most effective.
Joyce Manning
EVP, Human Resources
at Burlington coat factory
Burlington coat factory
Linked directly to our HR data in Lawson, OrgPlus will provide us with critical workforce analytics that not only reflect real-time organizational changes, but will also enable us to better plan for future events.
Russ Reimondo, Director, Financial and Resource Management Systems, IS and Technology at Kaleida Health
Kaleida Health
The solution gives us superior insight into critical information that drives our decision-making and enables us to maintain advantage.
Stuart Beesley
CIO
at Smiths Medical
Smiths Medical
OrgPlus Enterprise exactly met our requirements, both for charting and for HR modelling, talent and succession planning. It gives us the flexibility to change things easily and offers excellent value for money.
Sally Knill
Global Reward Director
at PZ Cussons
PZ Cussons
 

Výhody


 • Panel. Zjištění stavu organizace během několika minut.
 • Analýza. Přístup k přesné analýze zaměstnanců v různých dimenzích.
 • Zdroje informací. Prozkoumání dat a nalezení příčin problémů.
 • Upozornění. Včas zjistíte, kdy vaše klíčové ukazatele výkonu nebo metriky neodpovídají stanoveným hodnotám.
 • Filtrování. Zobrazení dílčích sad dat s konkrétními kritérii.

Funkce


 • Využití funkcí analytického výkaznictví, které zobrazují přehled o důležitých metrikách organizace a umožňují orientaci v problémových oblastech.
 • Vytváření srovnávacích testů a rychlé určení, analýza a řešení stavů, které neodpovídají stanoveným hodnotám.
 • Zjišťování hlavních příčin problémů analýzou informací a efektivní řešení.
 • Identifikace, sledování a zmírňování problémů souvisejících s předpisy, shodami, zákony a povinným výkaznictvím pomocí konkrétních sestav
 • Analýza parametrů, jako jsou počet zaměstnanců, funkční období, věk, rozdíly nebo mzda a zjišťování oblastí, které jsou pro organizaci rizikové. Mezi taková rizika může patřit ztráta důležitých způsobilostí v důsledku odchodu do důchodu nebo nelegální diskriminace chráněných skupin zaměstnanců.
 • Spolupráce a rozhodování na základě faktů – produktivní spolupráce při rozhodování o organizaci s diskusemi na základě komplexních a přesných informací.
 • Řízení reorganizaci či propouštění – analýza pracovní síly před propouštěním nebo reorganizací a zjišťování příležitostí pro optimalizaci.
 • Optimalizace výkonu organizace. Zlepšení výkonu organizace v dlouhodobém horizontu sledováním dodržování plánu vzhledem k příslušným metrikám.