ARCHIVE

Získejte snadný přístup k aktuálním organizačním grafům, které vám umožní zmírnit rizika související se zákonnými požadavky, a provádějte analýzu trendů zaměstnanců.

Historické záznamy o organizaci  nabízejí spoustu informací, které vám pomohou dělat lepší rozhodnutí do budoucnosti. Neplatí to však v případě, pokud jsou informace někde pohřbeny, neutříděny nebo jinak nedostupné. S řešením Archive společnosti HumanConcepts si firmy mohou snadněji prohlédnout organizační strukturu a údaje tak přesně a detailně, jako by se jednalo o aktuální informace. Archive umožňuje uložení a načtení organizačních diagramů jediným klepnutím. Můžete určit frekvenci ukládání údajů organizačních diagramů a informace si kdykoliv snadno zobrazit.

Až budete příště požádáni o ověření záznamů, analýzu zaměstnanců či produktivity nebo budete muset splnit jeden z mnoha ad-hoc požadavků vedení, řešení Archive vám zajistí okamžitý přístup k hledaným informacím z minulosti.

 
 

Whenever we choose to view or publish org charts, we can now do so with additional metrics and KPIs that transform our HR data into actionable information for management.
Clint Nolen
Manager of HR Systems & Analytics
at Hunt
With Transition Manager, our organization achieved target staff reductions quickly, efficiently and with full compliance.
Tiffany Schildge
Manager, Talent Services
at American Airlines
American Airlines
The implementation of OrgPlus Enterprise is having a huge impact across the Quintiles organization.
Ryan Kandel
Associate Director, HRIS
at Quintiles
Quintiles
OrgPlus Enterprise allows us to view the entire organization, analyze workforce metrics, and understand what we need to do to make the organization most effective.
Joyce Manning
EVP, Human Resources
at Burlington coat factory
Burlington coat factory
Linked directly to our HR data in Lawson, OrgPlus will provide us with critical workforce analytics that not only reflect real-time organizational changes, but will also enable us to better plan for future events.
Russ Reimondo, Director, Financial and Resource Management Systems, IS and Technology at Kaleida Health
Kaleida Health
The solution gives us superior insight into critical information that drives our decision-making and enables us to maintain advantage.
Stuart Beesley
CIO
at Smiths Medical
Smiths Medical
OrgPlus Enterprise exactly met our requirements, both for charting and for HR modelling, talent and succession planning. It gives us the flexibility to change things easily and offers excellent value for money.
Sally Knill
Global Reward Director
at PZ Cussons
PZ Cussons
 

Výhody


Organizační diagramy v kterémkoli okamžiku

  • Pravidelným ukládáním organizačních diagramů podpoříte lepší rozhodování do budoucnosti a splníte požadavky na výkaznictví svých nadřízených.

Ověřování záznamů

  • Správa a snadné získávání údajů při ověřování záznamů a při zajišťování shody s průmyslovými a státními předpisy.

Shoda

  • Uchovávání záznamů o organizačních datech společnosti a zajištění shody s předpisy a vnitropodnikovými zásadami.

Zjišťování trendů a analýza

  • Analýza a přehled o tom, jak změny zaměstnanců ovlivňují výkon vaší společnosti.
  • Snadné využití organizačních diagramů pro jednotlivá období, které bude užitečné v otázkách nařízení, zákonů a shody s předpisy.
  • Využití organizačních diagramů z minulosti a splnění požadavků na shodu se zákonem Sarbanes-Oxley v řetězci odpovědnosti.
  • Určení trendů týkajících se vašich zaměstnanců a analýza klíčových ukazatelů, jako jsou výkon, mzda a funkční období, v průběhu času.
  • Srovnávací sestavy zahrnující faktory, jako jsou věk, pohlaví a rozdíly, a analýza změn vaší pracovní síly v čase.
  • Ověřování, zda se schopnosti zaměstnanců vyvíjejí podle obchodních cílů.
  • Ověřování, zda rozpočtové trendy odpovídají plánům využívání pracovní síly.